Warning: Use of undefined constant HTTP_HOST - assumed 'HTTP_HOST' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /omm/config.inc.php on line 33

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /omm/framework/geem.php on line 20
Wdrożone projekty - OMM

Wdrożone projekty

CRX Sp. z o.o.

Zakres projektu

Przeprowadzenie zmian w zakresie zarządzania logistycznego. Zmiana lokalizacji magazynu i siedziby spółki. Wdrożenie WMS Safo. Wdrożenie zarządzania popytem, kategorią i planowanie zapasów. 

 

Przeprowadzenie zmi

Opis projektu

Hurtownia danych integruje dane z systemów – SAP BO (ERP), WMS, zewnętrznych źródeł. Stanowi podstawę dla raportowania w Crystal Reports oraz podstawę do procesów wspomagania operacyjnego poprzez platformę B2B / B2C. Odpowiadaliśmy za opracowanie źródeł danych ich transformacji oraz modelowania w pełnym cyklu ETL.

STABILO

Zakres projektu

Celem projektu było opracowanie i wytworzenie rozwiązania integracyjnego pomiędzy SAP ERP a programem WMFlower..

 

Czytaj więcej w zakładce aktualności.

Opis projektu

proces uruchamiania usługi logistycznej dla polskiego oddziału firmy STABILO International GMHB

Lech Logistics

Zakres projektu

Wdrożenie systemu zarządzania ruchem w magazynie WMFlower 

Opis projektu

W początkowym etapie wdrożenia pojawiło się wiele kryteriów, które powinien obsłużyć nasz system - m.in. każdy z podmiotów obsługiwanych przez Lech Logistics miał swoje wytyczne względem świadczonej usługi, które należy spełnić.


Kluczowym wymaganiem firmy była obsługa partii, terminu ważności oraz wskazanie metody zarządzania jednostką składowania, na którą wybrano paletę.
Wdrożenie obejmowało zainstalowanie oraz późniejsze wykorzystanie terminali ZEBRA MC3300, drukarki XEROX i Zebra.

CEDC

Zakres projektu

Przeprowadziliśmy audyt procesów magazynowych, na postawie którego rozpoznano problemy operacyjne i systemowe wymagające rekonstrukcji. Wraz z zakończeniem audytu rozpoczęto działania modernizacyjne modułu WM w SAP oraz przywrócono

Opis projektu

celem głównym była modernizacja procesowa i systemowa, wynikająca z konieczności dostosowania logistyki firmy do aktualnych wymagań biznesu.

DECORA

Zakres projektu

Wdrożenie modelu Intercompany oraz Stock Transfer w systemie SAP dla spółek z grupy zlokalizowanych w Rumunii, Chorwacji i na Węgrzech.

Opis projektu

Uruchomiliśmy autorską adaptację standardu Intercompany realizująca - wymianę informacji pomiędzy spółami zagranicznymi w grupie pracjących na wspólnym systemie, bez konieczności operacyjnej rejestracji dokumentów. System SAP automatycznie fakturuje klienta końcowego z Czech, Słowacji, Rumunii, Chorwacji podczas wysyłki z magazynu polskiego lub węgierskiego.

OCEANIC

Zakres projektu

Wdrożenie systemu SAP ERP – moduł WM oraz infrastruktury radiowej. Integracja systemu z maszyną do automatycznej kompletacji. Integracja dwóch zakładów w obrębie jednostki magazynowej.
Projekt realizowany w funkcji podwykonawcy

Opis projektu

EURO RTV AGD

Zakres projektu

Wdrożenie systemu sterowania magazynem WMS – jeden z największych magazynów w Polsce. Procesy realizowane są w systemie SAP – odpowiadamy za konfigurację procesów, ich biznesowe odwzorowanie w systemie, programowanie i adaptac

Opis projektu

W oparciu o przeprowadzone analizy dokonaliśmy opracowania koncepcji i implementacji systemu sterowania magazynem wysokiego składu WMS – 70 000 m2, 300 pracowników, 5 stref, sterowanie wózkami, kompletacją, półautomatyką wózkową, procesami od wejścia do wyjścia towaru, planowaniem wysyłek.

Komfort

Opis projektu

Wdrożyliśmy system analiz oparty o rozwiązania ekstranetowe, wdrożenie systemu ERP SAFO (moduły: Sprzedaż, Logistyka, Zakupy, Magazyn WMS, Aplikacje Internetowe). Wdrożyliśmy portal internetowy integrujący obszary organizacyjne (sklepy / centrala / magazyny). Kierowaliśmy tymi projektami i je bezpośredni realizowaliśmy.

Black Red White

Zakres projektu

Modelowanie procesów biznesowych

Opis projektu

Wykonaliśmy modelowanie procesów biznesowych rozpoczynając od mapy głównej działalności poprzez schematyzowanie, eliminacje procesów niepotrzebnych do audytu oprogramowania. Uczestniczyliśmy w wyborze i implementacji rozwiązań wspierających procesy.

LEROY MERLIN

Zakres projektu

Wybór systemu do prognozowania i uzupełniania zapasów.

Opis projektu

Przygotowaliśmy metodologię oceny oprogramowania.
Metoda została oparta na badaniu funkcji współczynników – ocena funkcjonalności system, dostawcy systemu, budżet oraz subiektywne odczucia sporządzone w formie analizy SWOT.

Georg UTZ

Zakres projektu

Audyt procesów wewnętrznych w obrębie magazynu. Opracowanie koncepcji działania docelowych procesów ich opis, przeprowadzenie procesu wyboru systemu WMS (opracowanie zapytania ofertowego, ocena dostawców, ocena ofert, rekomendacje)

Opis projektu

Przeprowadziliśmy audyt procesów zachodzących w magazynie oraz na styku jednostek funkcjonalnych magazyn-produkcja. Na podstawie analiz strukturalnych utworzyliśmy dokumentację w postaci koncepcji procesowej i modelu przepływów w celu wyboru systemu WMS. Uwzględniono automatyzację procesów, określone zostały wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne systemu, będące odzwierciedleniem potrzeb. Przygotowaliśmy zapytania ofertowe, opracowana została metodologia oceny dostawców oraz ich ocena.

Polkomtel

Zakres projektu

Udział w jednym z największych projektów wdrożeniowych w zakresie logistyki SCM w Polsce. Jesteśmy odpowiedzialni za biznesowe skalowanie procesów logistycznych dotyczących dystrybucji w kanałach stacjonarnych i zdalnych, łańcuchy B2B i B

Opis projektu

Przeprowadziliśmy analizę biznesową i systemową procesów w obszarze Logistyki w Polkomtel Sp. z o.o. i GK Cyfrowy Polsat dla SAP ERP, opracowaliśmy model referencyjny na poziomie HLD i LLD. Zbudowano architekturę rozwiązania w zakresie logistyki i IT.

3 SHAPE

Zakres projektu

Modelowanie procesów biznesowych – analiza AS IS.

Opis projektu

Wykonaliśmy audyt procesów biznesowych, który obejmował analizę takich obszarów jak: finanse, sprzedaż i zamówienia, planowanie produkcji, produkcja, jakość, magazynowanie, zakupy zaopatrzeniowe, wysyłka oraz serwis. Dokonaliśmy mapowania procesów wchodzących w zakres wskazanych obszarów. Zakres koncepcji zawierał analizę SWOT oraz rekomendację procedur modyfikacji i metod postępowania w celu poprawy efektywności działań kontrolowanych płaszczyzn.

W.KRUK

Zakres projektu

Optymalizacja i uszczelnienie procesu zarządzania zapasem i obsługą procesów zakupowych. Usystematyzowanie i ustrukturyzowanie danych, ujednolicenie źródeł informacji, przemodelowanie procesów, współpraca z dostawcą systemu<

Opis projektu

Modelowanie dotyczyło procesów zarządzania asortymentem, zamówieniem zakupu, awizacją oraz przyjmowania dostaw do zamówień łącznie z odchyleniami.

VGL GROUP

Zakres projektu

Wytwarzanie aplikacji zarządczych (wokflow), w tym w szczególności autorskiego rozwiązania do sterowania przepływem dokumentów – skanowanie, ścieżki akceptacji, workflow, zarządzanie zleceniem, projektem, zapotrzebowaniem i korespon

Opis projektu

Stworzyliśmy oprogramowanie służące zarządzaniu wiedzą w firmie. W skład serwisów tego oprogramowania wchodzi m.in.: Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD), który automatyzuje i upraszcza procesy związane z obiegiem dokumentów operacyjnych oraz wewnętrznych, CRM wspomagający zarządzanie relacjami z klientami czy rejestr umów. Oprogramowanie to współpracuje z systemami finansowo-księgowymi i spedycyjnymi innych firm, stosowanymi w firmie VGL GROUP.

Szynaka Meble sp. z o.o.

Zakres projektu

Audyt kierunkowy dotyczący wdrożenia systemu do sterowania magazynem klasy WMS. Wskazanie i rekomendacje dotyczące dalszego postępowania w zakresie projektu.

Opis projektu

Przeprowadziliśmy analizę procesową w magazynie logistycznym pod kątem wdrożenia systemu WMS. W magazynie wyróżniono różne grupy asortymentowe i dokonano charakterystyki ich składowania. Wykonaliśmy graficzną prezentację przepływów strumieni logistycznych oraz graf wizualizacji procesów magazynowych. Zebraliśmy informacje, stworzyliśmy wizję lokalną oraz dokonaliśmy oceny dokumentacji procesowej i wdrożeniowej, co było determinantem ukształtowania wniosków, stworzenia analizy SWOT a ostatecznie rekomendacji kierunkowej dalszego postępowania.

TUPLEX

Zakres projektu

Wdrożenie systemu SAP ECC 6.0. w tym w szczególności w zakresie WM. Przeprowadzenie Koncepcji Wdrożenia, implementacji, programowanie, szkolenia, testów i startu systemu WM w magazynie.

Opis projektu

System steruje wózkami widłowymi w oparciu o optymalizacje priorytetów, steruje procesem ciecia, a wdrożenie oparte jest o terminale radiowe.
Magazyn wysokiego składu i magazyn blokowy.
Cecha charakterystyczna wdrożenia to implementacja autorskich metod replenishmentu wewnątrzzakładowego - w szczególności sterowanie kolejkowaniem wózków widłowych i kontrola wysyłek za pomocą autorskich rozwiązań oraz Monitorowania Awizacji.

logo3.jpg logo2.jpg logo1.jpg logo4.jpg RADA_BIZNESU_wzieu_fb_logo_000.jpg logo_wzieu_www02.png
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij