Warning: Use of undefined constant HTTP_HOST - assumed 'HTTP_HOST' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /omm/config.inc.php on line 33

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /omm/framework/geem.php on line 20
RODO - OMM

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (ADO) jest: Business Technology sp. z o.o. z siedzibą Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin. Przetwarzane przez nas dane obejmować będą:

• dane personalne, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, stan cywilny, numer/y, telefonu/ów, miejsce zatrudnienia, NIP, adres mailowy, stan zdrowia, itd.
• dane kadrowo-administracyjne: płatności, numer rachunku bankowego, NIP, numery faktur oraz ich wartość,
• dane transakcyjne oraz inne dane wynikające z przedmiotu umowy oraz jego realizacji.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.


Przetwarzanie Państwa danych osobowych związane jest z zawieraniem oraz realizacją umów, których stroną jest podmiot. którego dane są wykorzystywane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy z Business Technology sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia co do zakresu przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO). Dane osobowe przechowywane są do chwili przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.


Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Odmowa podania danych osobowych będzie podstawą do odmowy świadczenia naszych usług, zawarcia umowy, utraty prawa do ochrony gwarancyjnej etc.

logo3.jpg logo2.jpg logo1.jpg logo4.jpg RADA_BIZNESU_wzieu_fb_logo_000.jpg logo_wzieu_www02.png
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij